PROJECTS

Hoe functionneert een kinderdorp?

Een instantie of een persoon uit het land zelf vraagt International Children's Care om hulp. De situatie wordt beoordeeld op haalbaarheid en duurzaamheid: zijn er voldoende financiële middelen en is de (politieke) situatie in het land stabiel genoeg om duurzame hulp te kunnen garanderen? Indien de antwoorden positief zijn, kan begonnen worden met de bouw.

 

Het ICC-kinderdorp

Behalve de 10 huizen (een streefdoel) heeft elk kinderdorp een basisschool, een boerderij en een kapel. In sommige landen hebben we een opvangcentrum waar de kinderen medische verzorging krijgen. Bij de opname stellen wij hun naam, leeftijd en geschiedenis vast. Scholing en beroepstraining zijn van vitaal belang. Daarom plannen wij onze kinderdorpen in de buurt van vervolgscholen. 

 

In elk huis wonen 10 tot 12 kinderen, verzorgd en opgevoed door zgn. huisouders uit de eigen cultuur, daarbij geholpen door vrijwilligers uit de omgeving van het kinderdorp. Scholing is van levensbelang, omdat alleen het leren van een vak de cirkel van armoede kan doorbreken en ervoor zorgt dat de kinderen later op eigen benen kunnen staan. In of bij het kinderdorp is dan ook altijd een school. Ook krijgen de kinderen beroepsonderwijs en bestaat de mogelijkheid een universiteit te bezoeken

.Een kinderdorp probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden, om op die manier een zekere mate van onafhankelijkheid te creëren. In het dorp worden groenten en fruit verbouwd en vaak wordt er handwerk gemaakt dat verkocht wordt in de omgeving. Als de kinderen oud genoeg zijn en voor zichzelf kunnen zorgen, verlaten ze het kinderdorp om een eigen bestaan op te bouwen.

 

Het is niet eenvoudig om een kinderdorp te bouwen, daarvoor hebben we alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Heeft u kennissen, familie en/of vrienden die misschien financieel willen helpen? Alle hulp is welkom.

Voor meer up to date informatie over onze 3 projecten, verwijzen we u door naar het tabblad Nieuwsbrieven.

International Children's Care Belgie kleurt het leven van een kind