DR Congo

Er verblijven 164 kinderen waarvan 32 een hogere opleiding volgen, 9 huizen

Het Patmos kinderdorp bevindt zich op het Idjwi eiland in het Kivu meer op de grens met Rwanda.

 

De benarde situatie van weeskinderen raakte onze gemeenschappelijke harten in 2002 toen we naar dit Afrikaanse land gingen om te proberen het leven van kinderen te redden en te herstellen.

Dank zij de hulp van sponsors en donateurs was het mogelijk de zorg te bieden die honderden kinderen nodig hadden. Veel van de kinderen die we voor het eerst in de ICC-familie hebben gebracht, hebben nu een universitaire opleiding genoten en leiden een succesvol leven in hun gemeenschap. En toch is ons werk in Congo verre van voltooid.

Onderwijs is een hefboom tegen armoede en afhankelijkheid. Als de kinderen eenmaal een opleiding hebben gevolgd, zullen ze over de nodige middelen beschikken om armoede te overwinnen en voor zichzelf te zorgen wanneer ze volwassen zijn. De hulp die hen wordt geboden, zal onvergetelijk  blijven in hun leven.

Veel van de kinderen waren even oud toen ze in Patmos kwamen bij de ICC-familie. Deze kinderen bereiken tegelijkertijd de universiteitsleeftijd.

Overweeg alsjeblieft de kinderen te helpen door middel van een doorlopend sponsorschap of eenmalige gift?

International Children's Care Belgie kleurt het leven van een kind